Kinh tế - Công nghệ


Tín hiệu tích cực trong quan hệ Mỹ-Trung: Đông Nam Á còn hưởng lợi?
  • 08:37
  • |
  • 21-10-2021
Các chuyên gia kinh tế cho rằng các nước Đông Nam Á và vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), vốn đang được hưởng lợi từ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, sẽ không chịu nhiều tác động tiêu cực.

Đề xuất