Kinh tế - Công nghệ


Tin tặc đang đẩy thế giới đến bờ vực của Chiến tranh Lạnh 2.0
  • 16:32
  • |
  • 02-07-2020
Các cuộc xung đột không gian ảo gia tăng đặt ra những câu hỏi rằng liệu có quy tắc nào trong chiến tranh mạng? Rủi ro sẽ lớn như thế nào khi các cuộc tấn công mạng có thể biến thành một cuộc chiến mở?

Đề xuất