Thế giới


Tình trạng phụ thuộc vào lao động nước ngoài của Singapore
  • 18:06
  • |
  • 15-05-2020
Tỷ lệ lao động nước ngoài/lao động địa phương ở Đảo quốc sư tử cao tới 7/1 trong ngành xây dựng và chế biến; 3,5/1 trong ngành hàng hải và 0,6/1 trong ngành dịch vụ.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018