Thế giới


Tổng tuyển cử Myanmar 2020: Phép thử cho một nền dân chủ non trẻ
  • 07:31
  • |
  • 26-08-2020
Cuộc bầu cử Myanamar vào ngày 8/11 tới đánh dấu cột mốc quan trọng - cuộc tổng tuyển cứ thứ ba trong vòng hơn 60 năm và là một phép thử quan trọng cho nền dân chủ còn non nớt.

Đề xuất