Thế giới


Trắc trở trong mối quan hệ ngoại giao giữa Anh và Myanmar
  • 15:44
  • |
  • 13-08-2021
Người được chính phủ quân sự Myanmar bổ nhiệm vẫn cần phải được chính phủ Anh đồng ý cấp thị thực để có thể đảm nhận vị trí Đại biện của Myanmar tại London. Vấn đề này có thể gây tranh cãi.

Đề xuất