Thế giới


Triển vọng cạnh tranh chiến lược của Mỹ với Trung Quốc
  • 17:31
  • |
  • 12-08-2021
Tạp chí Thế giới đương đại số 7/2021 của Trung Quốc đăng bài viết của tác giả Đằng Kiến Quần, Tổng thư ký, Trung tâm Nghiên cứu quan hệ quốc tế về triển vọng cạnh tranh chiến lược của Mỹ-Trung.

Đề xuất