Thế giới


Triển vọng để Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông có “dáng vẻ cuối cùng”
  • 08:25
  • |
  • 21-08-2018
Với việc dự thảo khung được thông qua, ASEAN và Trung Quốc sẽ bắt đầu một tiến trình đàm phán thương lượng thực chất và đầy khó khăn, trước khi COC có được "dáng vẻ cuối cùng."

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018