Kinh tế - Công nghệ


Triển vọng không sáng sủa của đồng tiền chung ECOWAS
  • 18:27
  • |
  • 09-07-2019
Bất chấp thời điểm ra mắt đồng ECO đã được ấn định, hiện ECOWAS chưa đạt được tiến bộ đáng kể nào liên quan đến việc thiết kế, sản xuất và thử nghiệm các loại mệnh giá của đồng tiền chung.

Đề xuất