Kinh tế - Công nghệ


Triển vọng mở ra cánh cửa cho Trung Quốc tham gia CPTPP
  • 13:08
  • |
  • 20-09-2021
Trung Quốc cũng đang hóa giải cục diện bị bài trừ để tham gia vào quá trình đàm phán CPTPP, hội nhập vào chuỗi giá trị mới ở châu Á-Thái Bình Dương.

Đề xuất