Kinh tế - Công nghệ


Triển vọng phục hồi kinh tế ASEAN và cách tiếp cận mới của Singapore
  • 16:24
  • |
  • 13-10-2021
Với tư cách là một trung tâm khu vực, Singapore ở vị trí thuận lợi để vừa gặt hái lợi ích vừa có những đóng góp chung, do đó, Singapore nên gia tăng nỗ lực cung cấp vaccine và trợ giúp cho các nước.

Đề xuất