Thế giới


Triển vọng quan hệ Ấn Độ và ASEAN: 30 năm sau chính sách hướng Đông
  • 11:23
  • |
  • 04-06-2021
Trong mối quan hệ Ấn Độ-ASEAN, Ấn Độ là bên chủ động, quan hệ hai bên cũng liên tục thay đổi do sự điều chỉnh chính sách của Ấn Độ. Năm 2021 là tròn 30 năm Ấn Độ ban hành chính sách “hướng Đông".

Đề xuất