Thế giới


Triển vọng quan hệ Mỹ-Iran: Chưa thấy ánh sáng ở cuối đường hầm
  • 10:56
  • |
  • 07-03-2021
Cả Washington và Tehran cần thực hiện các bước đi rõ ràng để khôi phục thỏa thuận hạt nhân, song hai bên vẫn đang bất đồng về trình tự thực hiện các bước đi cũng như việc nhượng bộ lẫn nhau.

Đề xuất