Kinh tế - Công nghệ


Triển vọng tăng trưởng không chắc chắn của kinh tế thế giới
  • 09:58
  • |
  • 27-11-2020
Theo nhận định của chuyên gia, tăng trưởng GDP có thể đối mặt với triển vọng ảm đạm trong năm 2022-2023, với đầu tư tư nhân và tăng năng suất thấp hơn.

Đề xuất