Thế giới


Trọng tâm kế hoạch tăng cường khả năng không chiến của Australia
  • 16:52
  • |
  • 27-08-2020
Bản Cập nhật Chiến lược Quốc phòng năm 2020 và kế hoạch cơ cấu lực lượng của Australia mới được công bố đã phác thảo kế hoạch phát triển trong 20 năm tiếp theo của RAAF.

Đề xuất