Kinh tế - Công nghệ


Trung Quốc có dám ép Mỹ kết thúc cuộc chiến thuế quan?
  • 11:57
  • |
  • 23-09-2018
Một trong những nhân vật nổi tiếng nhất của Trung Quốc trong lĩnh vực tài chính tuyên bố Bắc Kinh nên phá vỡ chuỗi cung ứng của các công ty Mỹ vốn phụ thuộc vào các ngành chế tạo lớn của Trung Quốc.

Đề xuất