Kinh tế - Công nghệ


Trung Quốc: Dịch bệnh và xu thế phát triển ngân hàng ảo ở Hong Kong
  • 14:50
  • |
  • 08-05-2021
Tính đến cuối năm 2020, các ngân hàng ảo ở Hong Kong tổng cộng có khoảng 420.000 tài khoản, thu hút 15 tỷ HKD tiền gửi tiết kiệm và cho vay khoảng 1 tỷ HKD.

Đề xuất