Kinh tế - Công nghệ


Trung Quốc: Lựa chọn nào cho đầu tư trong giai đoạn kinh tế bão hòa?
  • 07:32
  • |
  • 04-11-2019
Tại Trung Quốc, các lĩnh vực tiêu thụ hàng hóa chính như tài sản và cơ sở hạ tầng, trước đây từng chứng kiến hoạt động xây dựng trên quy mô lớn trong nhiều thập kỷ, hiện đang trong giai đoạn bão hòa.

Đề xuất