Thế giới


Trung Quốc tiếp tục mở rộng ảnh hưởng ở Trung Đông
  • 11:09
  • |
  • 03-08-2020
Trung Quốc đã không ngừng tăng cường mở rộng vai trò, vị thế của mình ở Trung Đông một mặt nhằm đảm bảo nguồn cung dầu mỏ vững chắc, mặt khác nhằm mở rộng ảnh hưởng về chính trị cũng như kinh tế.

Đề xuất