Kinh tế - Công nghệ


Trung Quốc tìm cách phá vỡ vòng vây công nghệ cao của Mỹ
  • 11:18
  • |
  • 21-01-2020
Trivium, một trang nghiên cứu chính sách, chuyên theo sát tình hình chính trị và kinh tế Trung Quốc, cho rằng khoa học và công nghệ sẽ là “đấu trường quan trọng” trong cuộc “cạnh tranh siêu cường.”

Đề xuất