Kinh tế - Công nghệ


Trung Quốc 'tự rước họa vào thân' khi trừng phạt Australia?
  • 17:38
  • |
  • 24-05-2020
Trung Quốc đã nổi giận và Australia đã trở thành đối tượng bị trả đũa thương mại sau khi nước này đề xuất tiến hành điều tra độc lập về nguồn gốc của COVID-19.

Đề xuất