Thế giới


Tương lai của ông Abe và khả năng tổ chức bầu cử sớm tại Nhật Bản
  • 15:47
  • |
  • 19-02-2019
Vào tháng 4/2019 tới, Nhật Bản sẽ tiến hành các cuộc bầu cử địa phương trên khắp cả nước. Đây sẽ là thước đo cho những thành công về chính sách mà ông Abe quảng bá trong bài phát biểu hồi tháng Một.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018