Kinh tế - Công nghệ


Tương lai nào chờ đón các nền kinh tế BRICS?
  • 06:17
  • |
  • 14-11-2019
Goldman Sachs dự đoán rằng 4 nền kinh tế mới nổi lớn nhất thế giới (Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc), khối BRICS, sẽ vượt qua các nền kinh tế tiên tiến vào đầu những năm 30 của thế kỷ 21.

Đề xuất