Thế giới


Tương lai quan hệ Mỹ-Trung dưới góc nhìn của học giả hai nước
  • 12:01
  • |
  • 22-01-2021
Quan hệ Mỹ-Trung hiện nay nên được định nghĩa là quan hệ giữa các đối thủ cạnh tranh. Mỹ đã công khai mở cuộc chiến mới với Trung Quốc và điều này không thể lý giải ở góc độ khoa học xã hội đơn thuần.

Đề xuất