Thế giới


Tương quan chính trị của EU sau bầu cử Nghị viện châu Âu
  • 14:53
  • |
  • 30-05-2019
Ảnh hưởng của các nhóm đảng Tự do và đảng Xanh gia tăng trong Nghị viện châu Âu. Trong khi, các đảng hoài nghi châu Âu có thêm ảnh hưởng nhưng không đủ cản trở sự vận hành của các thiết chế châu Âu.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018