Thế giới


UAE và bài học về an sinh xã hội cho Hong Kong
  • 07:48
  • |
  • 29-01-2020
Tại Hong Kong, có một nhận thức chung là các chính sách ở đây chỉ mang lại lợi ích cho các tài phiệt, người nhập cư, tất cả… trừ người dân Hong Kong.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018