Kinh tế - Công nghệ


Vai trò của khu vực tư nhân trong phát triển cơ sở hạ tầng ASEAN xanh
  • 19:58
  • |
  • 10-11-2019
Mukhtar Hussain, chuyên gia cấp cao của HSBC nhận định việc đưa ra các chính sách thuận lợi nhằm khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư vào hạ tầng xanh là chiến lược mới và cần thiết với ASEAN.

Đề xuất