Thế giới


Vai trò của Nhật Bản trong sự phát triển cân đối ở ASEAN
  • 06:48
  • |
  • 24-03-2019
Nhật Bản không thể cung cấp các khoản hỗ trợ với quy mô như Trung Quốc nhưng chất lượng của các chương trình trợ cấp của Nhật Bản có thể là một nguồn lực kinh tế bổ sung đáng giá cho ASEAN.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018