Thế giới


Vai trò và thách thức của ASEAN ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương
  • 08:03
  • |
  • 02-07-2019
Về khách quan, các mối liên kết giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương quả thực đã khiến nó trở thành một trong những khu vực quan trọng nhất, sôi động nhất trong nền kinh tế quốc tế.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018