Thế giới


Vấn đề di cư - Thách thức đối với ban lãnh đạo mới của EU
  • 20:36
  • |
  • 11-08-2019
Bộ máy lãnh đạo mới sẽ đánh giá và xem xét lại chính sách đối ngoại của EU, trong đó có vấn đề di cư bất hợp pháp và chiến lược rộng hơn của EU đến các nước ở vành đai Tây và Nam Địa Trung Hải.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018