Thế giới


Vấn đề hạt nhân Iran: Nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng mới
  • 16:01
  • |
  • 21-09-2021
Các cuộc tranh luận trong IAEA đặt ra yêu cầu Đức và châu Âu phải xác định rõ ràng quan điểm về việc nỗ lực khôi phục thỏa thuận hạt nhân với Iran.

Đề xuất