Kinh tế - Công nghệ


Vành đai và Con đường sau 5 năm: Kết quả và tác động
  • 17:26
  • |
  • 26-04-2019
Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần 2 được tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc trong 3 ngày từ 25-27/4, trong đó, sẽ diễn ra 12 diễn đàn nhỏ.

Đề xuất