Kinh tế - Công nghệ


Vì sao các đại gia công nghệ chi lớn hoạt động chính trị địa phương?
  • 09:57
  • |
  • 12-11-2019
Các công ty công nghệ đang ngày càng tham gia vào những hoạt động cơ bản và quan trọng trong đời sống chính trị địa phương theo những cách mà họ chưa từng làm trong quá khứ.

Đề xuất