Kinh tế - Công nghệ


Vì sao G20 thúc đẩy cải cách các doanh nghiệp nhà nước?
  • 08:04
  • |
  • 01-12-2018
Các doanh nghiệp đa quốc gia được sở hữu, kiểm soát hoặc có liên quan đến các chính phủ ước tính chiếm 25% trong bảng xếp hạng của 500 công ty, tập đoàn hàng đầu trên thế giới (Fortune Global 500).

Đề xuất