Chính trị - Xã hội


Vì sao lâm tặc dễ dàng xâm hại rừng tự nhiên, ‘xẻ thịt’ cây cổ thụ?
  • 09:09
  • |
  • 14-10-2018
Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu đóng cửa rừng tự nhiên, ngăn chặn “làn sóng” phá rừng, nhưng thời gian qua, tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” vẫn tồn tại ở nhiều địa phương có rừng. Vì sao vậy?

Đề xuất