Chính trị - Xã hội


Vì sao lương công chức thấp vẫn sắm xe xịn, cho con du học?
  • 14:17
  • |
  • 21-05-2018
Tiền lương trong khu vực công chỉ đảm bảo được 50-60%, nhưng vẫn có một bộ phận cán bộ công chức đủ nguồn để sắm xe xịn, cho con đi học nước ngoài, rõ ràng có tồn tại phần thu nhập ngoài lương lớn.

Đề xuất