Kinh tế - Công nghệ


Vị thế của nhóm G20 ở đâu trong thời đại dịch COVID-19?
  • 17:55
  • |
  • 30-03-2020
Các nhà lãnh đạo G20 cần phải vượt ra khỏi các cuộc tranh cãi gần đây và ngừng vũ khí hóa virus SAR-CoV-2 trong cuộc chiến giành ảnh hưởng toàn cầu để giúp ổn định niềm tin công chúng, thị trường.

Đề xuất