Kinh tế - Công nghệ


Việc đổi tên NAFTA thành USMCA nói lên điều gì?
  • 06:34
  • |
  • 14-10-2018
Hiện tại, USMCA có thể là thỏa thuận thương mại lớn nhất của Trump và nó có thể xóa bỏ tương lai không chắc chắn của NAFTA, tuy nhiên nó không mang lại điều gì tích cực cho nền kinh tế toàn cầu.

Đề xuất