Kinh tế - Công nghệ


Việt Nam ‘hứng’ bao nhiêu cuộc tấn công mạng trong 8 tháng qua?
  • 16:37
  • |
  • 05-09-2018
Mỗi ngày có khoảng gần 100.000 địa chỉ IP của Việt Nam truy vấn hoặc kết nối tới các mạng máy tính ma. Các loại hình tấn công mà tin tặc sử dụng nhiều nhất là tấn công thu thập thông tin.

Đề xuất