Kinh tế - Công nghệ


Vinalines: Cổ phần IPO nâng gấp 2 lần để 'chọn mặt gửi vàng'
  • 08:56
  • |
  • 07-08-2018
Vinalines không tìm được nhà đầu tư chiến lược nào phù hợp trong đợt cổ phần hóa nên sẽ chuyển số lượng cổ phần dự kiến bán cho nhà đầu tư để bán đấu giá công khai ra công chúng.

Đề xuất