Kinh tế - Công nghệ


Virus corona ‘lật tẩy’ sự phụ thuộc của OPEC vào Trung Quốc
  • 06:02
  • |
  • 12-02-2020
Nỗi lo sợ về sự giảm tốc kinh tế, bị kích động bởi đợt bùng phát virus corona tại Trung Quốc, đã hướng sự chú ý tới OPEC, vốn phụ thuộc lớn vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.

Đề xuất