Kinh tế - Công nghệ


Xu hướng hình thành 'Liên minh công nghệ' Mỹ-Nhật Bản-EU
  • 19:49
  • |
  • 21-02-2021
Nhật Bản và châu Âu đang kêu gọi sự trở lại hợp tác của Mỹ sau khi chủ nghĩa đơn phương dưới thời Chính quyền Trump đã gây khó khăn cho chính các nước thân cận với Mỹ.

Đề xuất