Kinh tế - Công nghệ


Xu hướng làm việc từ xa sẽ khiến hệ thống văn phòng thoái trào?
  • 06:54
  • |
  • 19-07-2020
Việc các tập đoàn tăng cường cho phép nhân viên làm việc tại nhà hoặc làm việc ở bất cứ nơi đâu sẽ khiến thị phần của các tòa cao ốc truyền thống ngày càng thu hẹp.

Đề xuất