Xung quanh việc Hàn Quốc muốn đóng tàu sân bay cỡ trung
  • 13:05
  • |
  • 31-07-2019
Quyết định đóng tàu mới của Hàn Quốc được đưa ra vào thời điểm đang căng thẳng với Nhật Bản, và xuất hiện trong bối cảnh Nhật Bản và Trung Quốc tăng tốc trong việc chế tạo tàu sân bay.

Đề xuất

Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019