Chính trị - Xã hội


Y học gia đình ở trạm y tế xã: 'Đòn bẩy' chăm sóc sức khỏe ban đầu
  • 16:20
  • |
  • 26-11-2018
Theo mô hình mới, bác sỹ quan tâm tới cả các vấn đề về tâm lý và môi trường xã hội, các yếu tố ảnh hưởng không chỉ cá nhân người bệnh mà cả gia đình người bệnh.

Đề xuất