Ý nghĩa của việc chấm dứt trật tự lưỡng cực G2 đối với châu Âu
  • 15:53
  • |
  • 04-07-2019
Các quốc gia và các khu vực đang tự phân loại thành các thực thể kinh tế và địa chính trị nhỏ hơn dưới cái vỏ bọc "giành lại quyền kiểm soát."

Đề xuất

'Rệp' nghe lén vẫn là vũ khí lợi hại trong tình báo kinh tế

Vì “rệp” nghe lén hiện được sản xuất hàng loạt và dễ mua nên thiết bị này được rất nhiều đối tượng sử dụng và rất khó truy xuất được đến được người cài thiết bị này kể cả khi đã phát hiện ra “rệp.”

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 12:09
  • |
  • 09-04-2019