Lũ quét miền núi chưa tan, nắng nóng gần 40° lại phủ trên diện rộng

Thứ năm, 28/06/2018 | 13:58