Lương tối thiểu vùng sẽ tăng từ 150.000-240.000 đồng/người/tháng

Thứ tư, 20/11/2019 | 14:05